تبلیغات
وبلاگی برای همه - کد قالب snsd
 
وبلاگی برای همه
صفحه نخست                 تماس با مدیر                    پست الکترونیک                   RSS                  ATOM
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
        
<html>

    <head>
        <title>[cb:blog_page_title]</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
        <meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
        <meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" />
        <meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]" />
       
        <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]"
          href="[cb:blog_rss_href]" />
        <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]"
          href="[cb:blog_atom_href]" />
   
    </head>
    <style>
        *{font-family:tahoma;direction:rtl;color:#A0A0A0}
        #sidebar{float:right;width:200px;margin-right:5px}
        #content{float:left;width:500px;padding:20px}   
        #body{display:block;font-size:12px}
       
        a,a:hover,a.visited{text-decoration:none}
        .inbox{list-style:none; padding:0 4px}
        ul{padding:3px;margin:5px;}
        h2{color:red}
        h2 a{color:moccasin; font-size:25px; font-family:arial}
        h3{color:floralWhite; margin-top:0; font-size:20px; font-family:arial; text-align:center}
        #header h1 a{font-size:35px; font-family:arial; float:center; color:333399}       
        #header h1{margin:0; height:50px; overflow:hidden}
       
        .author_box img{float:right;border:none;}
        .mihan_logo{text-align:center;height:131px;margin-top:10px;
    background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/logo/poweredby.gif) no-repeat top center;}
        .slogan{
            color:#A0A0A0; text-align:center; padding:5px 0;
            background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/template_packages/1/body_background.png) repeat;
            background: expression(#1F1F1F);
        }
       
        #footer{font-size:9px;display:block;margin-top:50px; float:left}
        #footer a,#footer a:hover,#footer a:visited{color:#000;}
       
        .hr{border-top:1px solid #CCCCCC;height:1px;margin:3px;}   
       
        body{margin:0; background: #828282 url(http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_template/1184/3550102_photo_mid.jpg) repeat fixed center}
       
        .sidebar_box{background-color:#262626; padding:10px 5px; line-height:5px; line-height:20px}
        .sidebar_box_border{background-color:#262626; height:1px; display:block; overflow:hidden}
        .sidebar_box_border_div{width:185px;}
        .seprator{margin-bottom:10px}
        .main_menu{text-align:center}
        .blog_title{color:#333399}
       
        #header{height:177px; overflow:hidden; background: #5A5A5A url(http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_template/1184/3550102_photo_top.jpg) center repeat}
        #body{
            background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/template_packages/1/body_background.png) repeat;
            background: expression(#1F1F1F);
        }
        #blog_body{width:750px; margin:30px auto; }
        #footer_background{background: url(http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_template/1184/3550102_photo_bot.jpg) repeat-x; padding-bottom: 177px}
   
        .clearfix {
            display:inline-block;
        }
        .clearfix:after {
            clear:both;
            content:'.';
            display:block;
            height:0;
            visibility:hidden;
        }
        * html .clearfix {
            height:1%;
        }
        .clearfix {
            display:block;
        }
    </style>
    <body>

        <div id="blog_body">
   
            <div id="header">
                <h1><p style="text-align:center; margin:0"><a class="blog_title" href="[cb:blog_address]" style="margin:10px">[cb:blog_title]</a></p></h1>
            </div>
       
            <div class="slogan">[cb:blog_slogan]</div>
           
            <div class="clearfix">
           
                <div id="body" class="clearfix">
                   
                    <div id="content">
                        <cb:block_post>
                            <cb:loop_post>
                                <div>
                                    <h2>
                                        <a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a>
                                    </h2>
                                    <p class="date">
                                        [cb:post_create_date] [cb:post_create_time]
                                    </p>
                                </div>
           
                                <b>نویسنده :</b>
                                <a href="[cb:post_author_href]">
                                    [cb:post_author_name]
                                </a>
                               
                                <br/>
           
                                <cb:block_post_category>
                                    <b>ارسال شده در:</b>
                                    <cb:loop_post_category>
                                        <a href="[cb:post_category_href]">
                                            [cb:post_category_name]
                                        </a>،
                                    </cb:loop_post_category>
                                            
                                    <br>
                                </cb:block_post_category>
                                             
                                [cb:post_author_photo_big]
                                [cb:post_body1]
                                [cb:post_body2]
                               
                                <br>
                               
                                [cb:post_continue_link]
                               
                                <br>
                                <br>
                               
                                <a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">
                                    <b>دیدگاه ها : </b>
                                    [cb:post_comment_count] [cb:post_comment_text]
                                </a>
                               
                                <br/>
           
                                <cb:block_post_tag>
                                    <b>برچسب ها:</b>
                                    <cb:loop_post_tag>
                                    <a href="[cb:post_tag_href]" >
                                        [cb:post_tag_name]
                                    </a> ،
                                    </cb:loop_post_tag>
                                   
                                    <br/>
                                </cb:block_post_tag>
                   
                                <cb:block_post_related_link>
                                    <b>دنبالک ها:</b>
                                    <cb:loop_post_related_link>
                                    <a href="[cb:post_related_link_href]" target="_blank">
                                        [cb:post_related_link_name]
                                    </a> ،
                                    </cb:loop_post_related_link>
                                   
                                    <br/>
                                </cb:block_post_related_link>
                                                
                                <b>آخرین ویرایش:</b>
                                [cb:post_edit_date]  [cb:post_edit_time]
                               
                                <br><br>
                           
                            </cb:loop_post>
                        </cb:block_post>
                        
                        <br><br>
                              
                        <cb:block_general_list>
                            <cb:loop_general_list>
                                <a href=" [cb:general_list_href]" title=" [cb:general_list_title]">
                                    [cb:general_list_text]
                                </a><br>
                            </cb:loop_general_list>         
                        </cb:block_general_list>            
                   
                        <cb:block_pages>
                            تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] 
                            <cb:loop_pages>
                            <a href=" [cb:pages_href]"> [cb:pages_no]</a> 
                            </cb:loop_pages>
                        </cb:block_pages>
           
                   
                        <div id="footer" class="clearfix">
                            <strong>
                                POWERED BY <a href="http://www.mihanblog.com/">
                                <font color="#FF0000" size="2px">M</font>IHAN
                                <font color="#FF0000" size="2px">B</font>LOG.COM</a>
                            </strong>
                        </div>
                    </div>       
               
                    <div id="sidebar">
                            <cb:block_search>
                                <div class="sidebar_box_border_div">
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <div class="sidebar_box">
                                        <input type="text" name="search_text" style="width:90px"/>
                                        <input type="submit" value="[cb:search_button_text]"/>
                                    </div>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                </div>
                            </cb:block_search>
                          
                            <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                   
                            <div class="sidebar_box_border_div">
                                <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                <div class="sidebar_box">
                                    <div style="text-align:center">
                                        <div align="center" style="border:none; width:160px; overflow:hidden">[cb:blog_logo]</div>
                                        <a href="[cb:blog_email]"> پست الکترونیک</a><br/>
                                        <a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با ما</a><br/>
                                        <div style="text-align:center">[cb:blog_description]</div>
                                        <div class="clearfix" style="margin-right:70px">
                                            <a href="[cb:blog_rss_href]"><img style="border:none; float:right" src="http://static.mihanblog.com//public/images/icon/rss.gif"/></a>
                                            <a href="[cb:blog_Atom_href]"><img style="border:none; float:right" src="http://static.mihanblog.com//public/images/icon/atom.gif"/></a>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                                <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                            </div>

                            <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                           
                            <cb:block_poll>
                                <div class="sidebar_box_border_div">
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <div class="sidebar_box">
                                        <h3>نظرسنجی</h3>
                                        [cb:poll_question]<br>
                                        <cb:loop_poll>
                                            [cb:poll_answer]
                                            <br>
                                        </cb:loop_poll>   
                                        <input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"/>
                                    </div>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                </div>
                            </cb:block_poll>
                                                       
                            <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                   
                           
                            <cb:block_blog_tag_cloud>
                                <div class="sidebar_box_border_div">
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <div class="sidebar_box">
                                        <h3>اَبر برچسبها</h3>
                                        <cb:loop_blog_tag_cloud>               
                                            <a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
                                                [cb:blog_tag_cloud_text]
                                            </a>
                                        </cb:loop_blog_tag_cloud>   
                                    </div>   
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                </div>
                            </cb:block_blog_tag_cloud>

                            <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                   
                           
                            <cb:block_blog_category>
                                <div class="sidebar_box_border_div">
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <div class="sidebar_box">
                                        <h3>آرشیو موضوعی</h3>
                                        <cb:loop_blog_category>
                                            <a href="[cb:blog_category_href]">
                                                [cb:blog_category_name]([cb:blog_category_post_count])
                                            </a>
                                            <br/>
                                          </cb:loop_blog_category>
                                    </div>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                </div>
                            </cb:block_blog_category>
                           
                            <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                                                       

                            <cb:block_author>
                                <div class="sidebar_box_border_div">                           
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <div class="sidebar_box">
                                        <div>
                                            <h3>نویسندگان</h3>
                                            <cb:loop_author>    
                                                [cb:author_photo_small]
                                                <a href="[cb:author_href]">
                                                    [cb:author_name]([cb:author_post_count])
                                                </a>
                                            <br/>
                                            </cb:loop_author>
                                        </div>
                                    </div>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                </div>
                            </cb:block_author>
                           
                            <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                   
                           
                            <cb:block_extrapage>
                                <div class="sidebar_box_border_div">
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <div class="sidebar_box">
                                        <h3>صفحات جانبی</h3>
                                        <cb:loop_extrapage>        
                                            <a href="[cb:extrapage_href]">
                                                [cb:extrapage_title]
                                            </a>
                                            <br/>
                                        </cb:loop_extrapage>         
                                    </div>   
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                </div>
                            </cb:block_extrapage>
                           
                            <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                                                       
                           
                            <cb:block_blog_archive>
                                <div class="sidebar_box_border_div">
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <div class="sidebar_box">
                                        <h3>آرشیو</h3>
                                        <cb:loop_blog_archive>
                                            <a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a>
                                            <br/>
                                        </cb:loop_blog_archive>
                                        <a href="[cb:blog_archive_full_list_href]"><b>همه آرشیوها</b></a>
                                    </div>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                </div>
                            </cb:block_blog_archive>                                                                       
                           
                            <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                   
                           
                            <cb:block_link>
                                <div class="sidebar_box_border_div">
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <div class="sidebar_box">
                                        <h3>لینکستان</h3>
                                        <cb:loop_link>        
                                            <a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank">
                                                [cb:link_text]
                                            </a>
                                            <br/>
                                        </cb:loop_link>
                                        <a href="[cb:link_full_list_href]"><b>همه لینکها</b></a>
                                    </div>   
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                </div>
                            </cb:block_link>   
                           
                            <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                   
                           
                            <cb:block_linkdaily>
                                <div class="sidebar_box_border_div">
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <div class="sidebar_box">
                                        <h3>لینکدونی</h3>
                                        <cb:loop_linkdaily>        
                                            <a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">
                                                [cb:linkdaily_text]
                                            </a>
                                            <br/>
                                        </cb:loop_linkdaily>
                                        <a href="[cb:linkdaily_full_list_href]"><b>همه لینکها</b></a>
                                        <a href="[cb:linkdaily_new_href]"><b>ارسال لینک</b></a>
                                    </div>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                </div>
                            </cb:block_linkdaily>                                                                
                           
                            <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                   
                           
                            <cb:block_blog_recent_post>
                                <div class="sidebar_box_border_div">
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>       
                                    <div class="sidebar_box">
                                        <div>
                                            <h3>مطالب اخیر</h3>
                                            <cb:loop_blog_recent_post>    
                                                <a href="[cb:blog_recent_post_href]">
                                                    [cb:blog_recent_post_text]
                                                </a>
                                                <br/>
                                            </cb:loop_blog_recent_post>
                                        </div>
                                    </div>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                </div>
                            </cb:block_blog_recent_post>
                           
                            <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                                                       
                           
                            <cb:block_stat>
                                <div class="sidebar_box_border_div">
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <div class="sidebar_box">
                                        <h3>آمار وبلاگ </h3>
                                        کل بازدید:[cb:stat_total_view]<br/>
                                        بازدید امروز :[cb:stat_today_view]<br/>
                                        بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]<br/>
                                        بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view]<br/>
                                        بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]<br/>
                                        تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]<br/>
                                        تعداد کل مطالب : [cb:stat_total_post]<br/>
                                        آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]<br/>
                                        آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]<br/>
                                    </div>   
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                    <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
                                </div>
                            </cb:block_stat>                                                         
                           
                            <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>                   

                            <div class="sidebar_box_border_div">
                                [cb:blog_script]
                            </div>

                            <div class="sidebar_box_border_div">
                                <div class="mihan_logo"></div>
                            </div>
                    </div>

                </div>
            </div>
           
            <div id="footer_background"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
                               
        </div>               
       
    </body>

</html>


درباره وبلاگ


سلام من سارینا هستم
خوبید خوشید سلامتید
این وبلاگ واس ماس یعنی همه ش واس ماس نظرات شما باعث افتخار ماس رعایت کردن قوانین وبلاگ حق ماس و....
ما خوشحال میشیم برامون نظر میذارید نظراتون هم جبران میکنیم نویسنده هم قبول میکنیم
امیدوارم لحضات خوشی رو در این وبلاگ داشته باشید

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
_______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*
___0♥0♥_____♥0♥0,*-:¦:-*
_0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-*
0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-*
0♥00000000000000♥0,*-:¦:-*
_0♥000000000000♥0,*-:¦:-*
___0♥00000000♥0,*-:¦:-*
_____0♥000♥0,*-:¦:-*
_______0♥0,*-:¦:-*
_____0,*-:¦:-*
____*-:¦:-*_____0♥0♥____♥0♥0
__*-:¦:-*____0♥0000♥___♥000♥0
_*-:¦:-*____0♥0000000♥000000♥0
_*-:¦:-*____0♥00000000000000♥0
__*-:¦:-*____0♥000000000000♥0
____*-:¦:-*____0♥00000000♥0
______*-:¦:-*_____0♥000♥0
_________*-:¦:-*____0♥0
______________,*-:¦:-*

مدیر وبلاگ : ღ★SaRiNa★ღ
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی دراین وبلاگ گذاشته شود؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
بالابر فاویکن مطالب پر بازدید
پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین

حباب

دریافت کد پرواز حباب ها
تصاویر تصادفی
کد لوگو آپلود عکس لوگو2 لوگو3 بارش برف کد بارش برف
پیغام ابزار وبلاگ نویسی
تصاویر

کد سیاه و سفید کردن تصاویر